روز: خرداد 16, 1402

  • بودجه بندی کنکور انسانی

    بودجه بندی کنکور انسانی

     آشنایی با بودجه بندی کنکور انسانی اولین گام برای مطالعه هدفمند و موفقیت در کنکور است.کنکور سراسری تنها راه برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌های معتبر است. همه به‌خوبی می‌دانیم کنکور تنها راه موفقیت نیست. اما برای دستیابی به برخی موقعیت‌های شغلی خاص چاره‌ای به جز شرکت در آزمون سراسری ندارید. داوطلبان گروه انسانی رویای وکیل…