بودجه بندی دقیق کنکور ریاضی

همان‌طور که می‌دانید طی سال‌های اخیر، طراحان کنکور رویه نسبتاً ثابتی را برای طراحی سوالات در پیش گرفته‌اند. در دفترچه سوالات کنکور یک سری مباحث پرسوال هستند که جای خود را ثابت کرده‌اند. چنانچه از این مباحث آگاه باشید و بتوانید با مطالعه اصولی بر آنها مسلط شوید، موفقیت شما در کنکور حتمی خواهد بود.

در این مطلب بودجه ‌بندی کنکور ریاضی را برای شما قرار داده‌ایم تا بتوانید با مطالعه آنها در این آزمون سرنوشت‌ساز موفق شوید.

پیش‌بینی بودجه بندی کنکور ریاضی

همیشه کنکور سراسری در مواردی خاص داوطلبان را غافل‌گیر می‌کند، اما بودجه‌بندی نسبتاً ثابتی دارد. تفاوت پیش‌بینی هر ساله از بودجه‌بندی کنکور و واقعیت، چیزی بیشتر یک الی دو سوال در هر درس نیست؛ بنابراین می‌توانید به این بودجه‌بندی اعتماد کنید.همان‌طور که آگاه هستید طبق مصوبه جدید شورای ‌عالی انقلاب‌ فرهنگی، دروس عمومی از کنکور سراسری ریاضی و همچنین سایر رشته‌ها حذف شده است. بااین‌حال جای خود را در امتحانات نهایی و به‌صورت تأثیر 40 درصدی قطعی پرکرده است. بنابراین در ادامه مطلب به بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور ریاضی خواهیم پرداخت.

بودجه ‌بندی درس ریاضی

دفترچه شماره یک داوطلبان رشته ریاضی، شامل 40 سوال ریاضی است که باید در مدت 70 دقیقه به آن پاسخ داده شود. این 40 سوال شامل سوالات گسسته، هندسه و حسابان است. در ادامه تعداد سوالات هر مبحث را از سال 1398 تا 1401 برای شما قرار داده‌ایم.

دی‌ماه 1401 سال 1401 سال 1400 سال 1399 سال 1398 مبحث
2 سوال 3 سوال 5سوال 4سوال 3 سوال مثلثات
0 سوال 2 سوال 2 سوال 1 سوال 2 سوال مجموعه الگو دنباله
2 سوال 2 سوال 2 سوال 2 سوال 2 سوال تابع
2 سوال 2 سوال 2 سوال 3 سوال 2 سوال معادلات و نامعادلات
0 سوال 0 سوال 1 سوال 0 سوال 0 سوال شمارش بدون شمردن
1 سوال 1 سوال 3 سوال 2 سوال 1 سوال توابع نمایی و لگاریتمی
2 سوال 3 سوال 3 سوال 3 سوال 3 سوال مشتق
0 سوال 2 سوال 2 سوال 2 سوال 2 سوال امار
2 سوال 3 سوال 4 سوال 4 سوال 3 سوال حد و پیوستگی
1 سوال 2 سوال 2 سوال 4 سوال 2 سوال کاربرد مشتق
2 سوال 3 سوال 2 سوال 3 سوال 0 سوال اشنایی با مبانی ریاضیات
1 سوال 4 سوال 3 سوال 4 سوال 4 سوال اشنایی با نظریه اعداد
2 سوال 2 سوال 3 2 2 سوال احتمال
2 سوال 3 سوال 3 3 3 سوال ماتریس
1 سوال 1 سوال 1 سوال 0 سوال 1 سوال حد نامتناهی و بینهایت
0 سوال 4 سوال 1 سوال 4 سوال 4 سوال ترکیبیات
1 سوال 2 سوال 1 سوال 2 سوال 2 سوال گراف و مدل سازی
0 سوال 0 سوال 2 سوال 0 سوال 1 سوال ترسیم های هندسی و استدلال
1 سوال 1 سوال 1 سوال 1 سوال 1 سوال چند ضلعی ها
2 سوال 0 سوال 2 سوال 2 سوال 2 سوال قضیه تالس تشابه و کاربردهای تالس
2 سوال 3 سوال 1 سوال 3 سوال 3 سوال دایره
2 سوال 2 سوال 3 سوال 2 سوال 3 سوال تجسم فضایی
2 سوال 2 سوال 1 سوال 2 سوال 2 سوال تبدیل های هندسی و کاربردها
1 سوال 1 سوال 0 سوال 1 سوال 1 سوال روابط طولی در مثلثات

بودجه بندی کنکور ریاضی درس شیمی

دفترچه دوم کنکور ریاضی شامل دو درس فیزیک و شیمی است. تعداد سوالات شیمی این دفترچه 30 عدد است و داوطلبان باید در مدت 30 دقیقه به این سوالات پاسخ بدهند. بنابراین مدت‌زمان پاسخگویی به هر تست 1 دقیقه است. سهم سوالات پایه دوازدهم در این درس بیشتر از سهم هر کدام از پایه‌های دهم و یازدهم است. بنابراین توصیه می‌کنیم باتوجه‌به امتحان نهایی و تأثیر آن در کنکور و همچنین تعداد سوالات زیاد شیمی دوازدهم، به خوبی روی مطالب شیمی دوازدهم مسلط شوید.

در ادامه بررسی بودجه بندی کنکور ریاضی، تعداد سوالات هر مبحث از شیمی به ترتیب از سال 98 تا 1401 را درج کرده ایم.

دی 1401 سال 1401 سال 1400 سال 1399 سال 1398
3 سوال 3 سوال 2 سوال 3 سوال 2 سوال کیهان زادگاه الفبای هستی
3 سوال 3 سوال 3 سوال 2 سوال 3 سوال ردپای گازها در زندگی
2 سوال 2 سوال 6 سوال 5 سوال 4 سوال آب اهنگ زندگی
1 سوال 4 سوال 4 سوال 5 سوال 4 سوال قدر هدایای زمینی را بدانیم
2 سوال 4 سوال 5 3 4 در پی غذای سالم
3 سوال 6 سوال 4 سوال 3 سوال 3 سوال پوشاک نیازی پایان ناپذیر
4 سوال 3 سوال 3 سوال 3 سوال 3 سوال مولکول ها در خدمت تندرستی
2 سوال 4 سوال 3 سوال 3 سوال 3 سوال اسایش و رفاه در سایه شیمی
4 سوال 4 سوال 2 سوال 3 سوال 2 سوال شیمی جلوه ای از هنر زیبایی و ماندگاری
1 سوال 2 سوال 3 سوال 2 سوال 3 سوال شیمی راهی به سوی اینده روشن

بودجه بندی کنکور سراسری ریاضی درس فیزیک

در دفترچه دوم کنکور رشته ریاضی کنار درس شیمی درس فیزیک قرار دارد. تعداد سوالات این درس 35 عدد است و داوطلبان باید این 35 سوال را در 45 دقیقه پاسخ دهند. معمولا 15 سوال به فیزیک پایه دوازدهم و 20 سوال مجموعا به فیزیک پایه دهم و یازدهم اختصاص دارد. اگرچه هر سال ممکن است شاهد افزایش یا کاهش یک یا دو عددی این آمار باشیم.

بودجه بندی کنکور ریاضی درس فیزیک ا زسال 1398 تا 1401 در جدول زیر درج شده است.

دی 1401 سال 1401 سال 1400 سال 1399 سال 1398
0 سوال 0 سوال 2 سوال 1 سوال 0 سوال فیزیک و اندازه گیری پایه دهم
3 سوال 3 سوال 3 سوال 3 سوال 1 سوال ویزگی های فیزیکی مواد پایه دهم
1 سوال 2 سوال 1 سوال 2 سوال 3 سوال کار توان انرژی پایه دهم
3 سوال 4 سوال 5 سوال 4 سوال 5 سوال دما و گرما پایه دهم
3 سوال 3 سوال 2 سوال 2 سوال 4 سوال ترمودینامیک پایه دهم
3 سوال 3 سوال 5 سوال 4 سوال 5 سوال الکتریسته ساکن پایه یازهم
3 سوال 4 سوال 3 سوال 5 سوال 4 سوال جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم پایه یازدهم
2 سوال 2 سوال 1 سوال 2 سوال 2 سوال مغناطیس پایه یازدهم
2 سوال 3 سوال 2 سوال 2 سوال 2 سوال القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب پایه یازدهم
3 سوال 4 سوال 3 سوال 5 سوال 4 سوال حرکت بر خط راست پایه دوازدهم
2 سوال 6 سوال 2 سوال 5 سوال 5 سوال دینامیک و حرکت دایره ای پایه دوازدهم
4 سوال 4 سوال 3 سوال 6 سوال 4 سوال نوسان و موج پایه دوازدهم
2 سوال 2 سوال 1 سوال 2 سوال 2 سوال برهم کنش های موج پایه دوازدهم
2 سوال 2 سوال 2 سوال 1 سوال 2 سوال اشنایی با فیزیک اتمی پایه دوازدهم
2 سوال 2 سوال 1 سوال 1 سوال 2 سوال اشنایی با فیزیک هسته ای پایه دوازدهم

بودجه بندی کنکور ریاضی دروس عمومی

طی تغییرات اخیر و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دروس عمومی از کنکور سراسری حذف شده است؛ اما تأثیر خود را در امتحانات نهایی نشان می‌دهد. در بررسی بودجه بندی کنکور ریاضی جهت آشنایی شما با بودجه‌بندی دروس عمومی در سال‌های گذشته، دروس عمومی را مورد بررسی قرار داده‌ایم. گرچه تا اطلاع ثانوی این دروس در کنکور هیچ یک از رشته‌ها جایی نخواهند داشت.

بودجه‌بندی درس ادبیات فارسی

در کنکورهای گذشته این درس شامل 25 سوال با مهلت پاسخگویی 18 دقیقه بود. تقریباً هر ساله الگو و روند ثابتی در تعداد سوالات از هر مبحث دیده می‌شد.

سال 1401 سال 1400 سال 1399 سال 1398
3 سوال 3 سوال 3 سوال 3 سوال املا
3 سوال 3 سوال 3 سوال 3 سوال معنی لغات
5 سوال 5 سوال 5 سوال 5 سوال دستور زبان
4 سوال 4 سوال 4 سوال 4 سوال ارایه ادبی
1 سوال 3 سوال 1 سوال 1 سوال تاریخ ادبیات فارسی
9 سوال 9 سوال 9 سوال 9 سوال قرابت معنایی

بودجه بندی درس عربی کنکور ریاضی

در ادامه بودجه بندی کنکور ریاضی، به درس عربی می‌پردازیم. البته میان تمام اخبار کنکوری عجیب و شوکه‌کننده، قطعاً حذف درس سخت و کم‌کاربرد عربی تنها خبر خوشحال‌کننده برای داوطلبان بود! این درس 25 سوال از دفترچه عمومی را به خود اختصاص می‌داد و داوطلبان باید در مدت‌زمان 20 دقیقه به آنها پاسخ می‌دادند.

سال 1401 سال 1400 سال 1399 سال 1398
10 سوال 10 سوال 10 سوال 10سوال ترجمه و تعریب
3 سوال 3 سوال 3 سوال 3 سوال تحلیل صرفی
1 سوال 1 سوال 1 سوال 1 سوال اعراب گذاری
4 سوال 4 سوال 4 سوال 4 سوال درک مطلب
7 سوال 7 سوال 7 سوال 7 سوال قواعد

بودجه بندی کنکور ریاضی درس دین و زندگی

درس سوم در دفترچه عمومی کنکور، درس دین و زندگی شامل 25 سوال با مدت 17 دقیقه زمان پاسخگویی بود. البته برای افرادی که جزو اقلیت‌های دینی بودند سوالات مخصوص مذهب آنها در دفترچه‌شان قرار داشت.

سال 1401 سال 1400 سال 1399 سال 1398
9 سوال 9 سوال 9 سوال 9 سوال پایه دهم
8 سوال 7 سوال 9 سوال 8 سوال پایه یازدهم
8 سوال 8 سوال 7 سوال 8 سوال پایه دوازدهم

بودجه بندی کنکور سراسری ریاضی درس زبان انگلیسی

رسیدیم به آخرین درس در دفترچه عمومی. این درس شامل 25 سوال و 20 دقیقه مهلت پاسخگویی بود. البته داوطلبان هنگام ثبت‌نام می‌توانستند یکی از زبان‌های المانی، انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی و روسی را انتخاب کنند.

سال 1398 سال 1399 سال 1400 سال 1401
گرامر 4 سوال 4 سوال 4 سوال 4 سوال
درک مطلب 8 سوال 8 سوال 8 سوال 8 سوال
واژگان 8 سوال 8 سوال 8 سوال 8 سوال
کلوز تست 5 سوال 5 سوال 5 سوال 5 سوال

سخن پایانی

ما سعی کردیم اطلاعات دقیق و جامعی راجع به بودجه‌بندی کنکور ریاضی را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. همان‌طور که دیدید کنکور تقریباً روند ثابتی در بودجه‌بندی سوالات دارد و شما با دانستن این بودجه‌بندی‌ها می‌توانید بسیار دقیق‌تر و حرفه‌ای‌تر برنامه‌ریزی کنید. حالا به‌درستی می‌دانید که برای چه مباحثی بیشتر و برای کدام مباحث کمتر وقت بگذارید. امیدواریم مطالعه این مطلب برای شما عزیزان مفید واقع شده باشد. در صورت وجود هر گونه ابهام، می‌توانید از مشاورین مجموعه یادگیری نوین بخواهید تا شما را راهنمایی کنند.

  • بودجه بندی کنکور ریاضی چگونه پیش بینی می شود؟
  • بودجه ‌بندی درس ریاضی به چه صورت است؟
  • بودجه‌بندی درس ادبیات فارسی به چه صورت است؟
  • بودجه بندی کنکور ریاضی درس دین و زندگی به چه صورت است؟

 

 

کنکور با یادگیرنوین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری پست

آخرین مقالات

بودجه بندی کنکور تجربی

کنکور تجربی اکنون پرمتقاضی‌ترین و محبوب‌ترین کنکوری است که توسط سازمان سنجش برگزار می‌شود. برای آماده شدن و شرکت در این رقابت سنگین و حساس،

منابع کنکور تجربی

به جرأت می‌توان گفت که هیچ آزمونی را بدون منبع مناسب، نمی‌توانید با موفقیت پشت سر بگذارید. در آزمون حساسی مثل کنکور سراسری، قطعا نقش

بودجه بندی دقیق کنکور ریاضی

همان‌طور که می‌دانید طی سال‌های اخیر، طراحان کنکور رویه نسبتاً ثابتی را برای طراحی سوالات در پیش گرفته‌اند. در دفترچه سوالات کنکور یک سری مباحث

راهنمای کامل انتخاب رشته کنکور تجربی 1402

رشته تجربی در سال‌های اخیر به‌عنوان پرجمعیت‌ترین و پرطرفدارترین رشته دبیرستان شناخته شده‌ است. زیرا فرصت‌های تحصیلی و شغلی فراوانی برای فارغ‌التحصیلان این رشته در

کنکور انسانی

کنکورهای سراسری بیشترین تعداد داوطلبان را در میان دیگر آزمون‌ها دارند. در این میان رشته انسانی با برخورداری از آینده شغلی درخشان برای داوطلبان آن

دسته بندی مقالات